Các công ty thành viên | Tập đoàn Berjaya


Các công ty thành viên

Dịch vụ tài chính (1)

Saigonbank Berjaya Securities Joint Stock Company
Level 5 & 6, 2C Pho Duc Chinh Street, District 1
Ho Chi Minh City, Vietnam
Fax: (+84 8) 3914 3388
Email: info@sbbs.com.vn
Website: sbbs.com.vn

Đầu tư & phát triển bất động sản (3)

Berjaya Vietnam Financial Central
No.12, 3/2 St, Ward 12, District 10
Ho Chi Minh city, Viet Nam.
Fax: (+84 8) 3521 0038
Berjaya - Handico12 Co. Ltd
Ha Noi Garden City Project

The Pavilion, Ha Noi Garden City Thach Ban Ward, Long Bien District Ha Noi, Viet Nam
Tel: (+84 4) 3652 6666
Hotline: (+84) 914388681
Fax: (+84 4) 3652 6668
Email: sales@berjayahandico12.com
Website: http://www.gardencity.vn
Berjaya - D2D Co. Ltd
Bien Hoa City Square Project

D9 St, Amber Court Apartment
Thong Nhat Ward, Bien Hoa city, Đong Nai Province, Viet Nam
Tel: (+84 8) 3521 0039
Hotline: (+84) 916 81 85 87
Fax: (+84 8) 3521 0038