Dự án đang triển khai | Tập đoàn Berjaya Việt Nam


Dự án đang triển khai
  • Ha Noi Garden City
  • Ha Noi Garden City
Ha Noi Garden CityHa Noi Garden City
  • GIỚI THIỆU
  • ĐỊA ĐIỂM
  • THÔNG TIN DỰ ÁN
Ha Noi Garden City là một khu đô thị mới có diện tích khoảng 32 ha với hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ được đầu tư hoàn chỉnh cho mục đích phát triển tương lai lâu dài. Nằm ở phía Đông của thành phố Hà Nội thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Ha Noi Garden City được quy hoạch để trở thành một cộng đồng dân cư nhỏ với đầy đủ tiện nghi với mật độ xây dựng thấp và hạn chế chiều cao các công trình nhằm mở rộng không gian và tạo cảnh quan cây xanh cho khu vực. Ha Noi Garden City còn được thiết kế bao gồm các tuyến phố ẩm thực, cửa hàng bán lẻ, khu văn phòng, các trường học và trung tâm y tế.
 
Dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong cộng đồng bằng việc nâng cao chất lượng cuộc sống với những mô hình nhà ở hiện đại. Việc tiếp cận được với cơ sở hạ tầng tân tiến cùng những cơ hội kinh doanh mới sẽ giúp cho việc phát triển kinh tế của người dân.
  
Ha Noi Garden City là một khu đô thị mới có diện tích khoảng 32 ha với hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ được đầu tư hoàn chỉnh cho mục đích phát triển tương lai lâu dài. Nằm ở phía Đông của thành phố Hà Nội thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Ha Noi Garden City được quy hoạch để trở thành một cộng đồng dân cư nhỏ với đầy đủ tiện nghi với mật độ xây dựng thấp và hạn chế chiều cao các công trình nhằm mở rộng không gian và tạo cảnh quan cây xanh cho khu vực. Ha Noi Garden City còn được thiết kế bao gồm các tuyến phố ẩm thực, cửa hàng bán lẻ, khu văn phòng, các trường học và trung tâm y tế.
 
Dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong cộng đồng bằng việc nâng cao chất lượng cuộc sống với những mô hình nhà ở hiện đại. Việc tiếp cận được với cơ sở hạ tầng tân tiến cùng những cơ hội kinh doanh mới sẽ giúp cho việc phát triển kinh tế của người dân.
  Ha Noi Garden City là một khu đô thị mới có diện tích khoảng 32 ha với hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ được đầu tư hoàn chỉnh cho mục đích phát triển tương lai lâu dài. Nằm ở phía Đông của thành phố Hà Nội thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Ha Noi Garden City được quy hoạch để trở thành một cộng đồng dân cư nhỏ với đầy đủ tiện nghi với mật độ xây dựng thấp và hạn chế chiều cao các công trình nhằm mở rộng không gian và tạo cảnh quan cây xanh cho khu vực. Ha Noi Garden City còn được thiết kế bao gồm các tuyến phố ẩm thực, cửa hàng bán lẻ, khu văn phòng, các trường học và trung tâm y tế.
 
Dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong cộng đồng bằng việc nâng cao chất lượng cuộc sống với những mô hình nhà ở hiện đại. Việc tiếp cận được với cơ sở hạ tầng tân tiến cùng những cơ hội kinh doanh mới sẽ giúp cho việc phát triển kinh tế của người dân.
  Ha Noi Garden City là một khu đô thị mới có diện tích khoảng 32 ha với hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ được đầu tư hoàn chỉnh cho mục đích phát triển tương lai lâu dài. Nằm ở phía Đông của thành phố Hà Nội thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Ha Noi Garden City được quy hoạch để trở thành một cộng đồng dân cư nhỏ với đầy đủ tiện nghi với mật độ xây dựng thấp và hạn chế chiều cao các công trình nhằm mở rộng không gian và tạo cảnh quan cây xanh cho khu vực. Ha Noi Garden City còn được thiết kế bao gồm các tuyến phố ẩm thực, cửa hàng bán lẻ, khu văn phòng, các trường học và trung tâm y tế.
 
Dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong cộng đồng bằng việc nâng cao chất lượng cuộc sống với những mô hình nhà ở hiện đại. Việc tiếp cận được với cơ sở hạ tầng tân tiến cùng những cơ hội kinh doanh mới sẽ giúp cho việc phát triển kinh tế của người dân.
  Ha Noi Garden City là một khu đô thị mới có diện tích khoảng 32 ha với hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ được đầu tư hoàn chỉnh cho mục đích phát triển tương lai lâu dài. Nằm ở phía Đông của thành phố Hà Nội thuộc phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Ha Noi Garden City được quy hoạch để trở thành một cộng đồng dân cư nhỏ với đầy đủ tiện nghi với mật độ xây dựng thấp và hạn chế chiều cao các công trình nhằm mở rộng không gian và tạo cảnh quan cây xanh cho khu vực. Ha Noi Garden City còn được thiết kế bao gồm các tuyến phố ẩm thực, cửa hàng bán lẻ, khu văn phòng, các trường học và trung tâm y tế.
 
Dự án thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong cộng đồng bằng việc nâng cao chất lượng cuộc sống với những mô hình nhà ở hiện đại. Việc tiếp cận được với cơ sở hạ tầng tân tiến cùng những cơ hội kinh doanh mới sẽ giúp cho việc phát triển kinh tế của người dân.