Liên hệ | Tập đoàn Berjaya Việt Nam


Liên Hệ

Berjaya Group Of Vietnam

Địa chỉ:
Lầu 6, tòa nhà Bảo Việt,
233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Điện thoại: (08) 3521 0038
Fax: (08) 3521 0039
Website: www.berjayavn.com